Diensten

Het toepassingsgebied van onze werkzaamheden is als volgt:

  • Zand leveren
  • Grond leveren
  • Sloten vegen
  • Sloten maaien
  • Water sproeien bij droogte

Voor gladheidsbestrijding en overige werkzaamheden zie: Gladheidsbestrijding