Gladheid

Gladheid ontstaat in de winter door sneeuwval, bevriezing of ijzel. M.P.M. van Daelen beschikt over divers materieel om gladheid te bestrijden op wegen, fietspaden, parkeer- of bedrijventerreinen. Dit doen we door zout te strooien of sneeuw te schuiven. Voor wegen en snelwegen staan we met 7 sneeuwschuivers en vier strooiers / schaven paraat, voor bedrijfsterreinen beschikken we over 3 strooiers achter tractoren met schaven.